2006

zondag 7 mei
maandag 8 mei
dinsdag 9 mei
woensdag 10 mei
donderdag 11 mei
vrijdag 12 mei
zaterdag 13 mei
zondag 14 mei

Coalminewalk 2

woensdag 10 mei

Om 10.30 heb ik een afspraak met Ton van Mastrigt, stadsbouwmeester van Heerlen, in de mijnwerkerswijk Beersdal. Deze wijk wordt gedomineerd door de zg. Lotharingse stijl, met diverse variaties en grootteverschillen. Van Mastrigt vertelt wat over de geschiedenis van de woonwijken voor mijnwerkers, voordat we op pad gaan. Wat opvalt is dat veel huizen zijn voorzien van bijbouwsels, wat in bouwkundig en esthetisch opzicht niet altijd een verfraaiing is.
       
       
         
Van Mastrigt is opvallend mild met zijn kritiek en vindt dat mensen anno 2006 meer ruimte nodig hebben om te wonen, die ruimte is er in de bestaande bouw niet. We raken in gesprek met meerdere bewoners, de meesten zijn tevreden maar het aloude geluid dat het vroeger mooier en beter was wordt ook gehoord.        
       
               
               
Ik was sinds 1993 niet meer in Beersdal geweest en verbaasde me erover dat het nu veel minder oorspronkelijk oogde, de gemeente laat de teugels qua regelgeving en bouwvergunningen duidelijk vieren.
Van Mastrigt laat zien dat aanbouwen bij dit soort huizen enorm lastig is, en toont aan dat tussen de theorie van de bouwaanvraag en de praktische uitvoering nogal wat ruimte kan zitten. Om de wijk heen wordt momenteel een soort seniorenwoningen gebouwd.
         
 
Mijn volgende bezoek, met Livia Smits van www.demijnen.nl gaat naar Heerlerheide, waar we een van de twee boorplaatsen van het ‘warmwaterproject’ bezoeken. We krijgen een enthousiaste rondleiding van boormanager Dick Swart, die vertelt over het boren naar een schacht op 700 meter diepte, om te kijken of het warmwater aldaar kan worden gebruikt als alternatieve energiebron.
       
               
 
       
Daarna ga ik met Otto Zerdoner met zoon en vriendje de steenberg van de ON IV op, tussen het prikkeldraad door klimmen we naar boven voor een mooi uitzicht over het gebied. Otto voert met enkele andere omwonenden een zware strijd tegen het zilverzand winnende bedrijf Sigrano, dat deze berg het liefste wil afgraven. De bewoners van Heerlerheide Heksenberg hebben daar om meerdere redenen bezwaar tegen; een van de weinige mijnbouwmonumenten zou dan verdwijnen, de natuur wordt aangetast (de berg fungeert als buffer tussen Sigrano en de Brunsummerheide) en ook de woonwijk ligt minder beschut zonder de berg.
       
       
  Ik zie met eigen ogen hoe grootschalig de operatie is die aan de gang is; een boerenhoeve ligt letterlijk aan de afgrond van de zandgroeve, hele hopen zand zijn in het natuurgebied gebulldozerd etc. We maken wat foto’s, de strijd gaat door!
Ik overnacht in Kerkrade.
   
       
       
       
Over Leo van der Kleij | Project | Contact | ©2006 Arts + Bits